Foto
Inschrijven

Inschrijven & Contact


Weekprogramma
Weekprogramma

Stichting Welzijn Pernis


Stichting Welzijn Pernis (SWP) is sinds 1960 gegroeid tot een brede veelzijdige welzijnsorganisatie voor de deelgemeente Pernis van Rotterdam. Voor onze opdrachtgevers zijn wij actief op de beleidsterreinen sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, leertijdverlenging, Opzoomeren, bewonersinitiatieven, jeugdbeleid, vakantiebesteding e.a. en tot en met 2012 de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.
Stichting Welzijn Pernis heeft ten doel:
*   maatschappelijke activering gericht op en met daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving en groepen die achtergesteld zijn of dreigen te geraken;
*  door middel van haar activiteiten beoogt de stichting bij te dragen aan de emancipatorische, sociaal-culturele, maatschappelijke en individuele ontwikkeling van de inwoners van Pernis, evenals actieve participatie van personen aan het samenlevingsgebeuren te stimuleren;

*   tevens beoogt de stichting een goede pedagogische verzorging te bieden aan minderjarige kinderen en voorts al wat in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Klik op de verschillende onderwerpen bovenaan voor meer informatie.
Heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten? Neem dan contact met ons op. We wensen u een leuk seizoen toe en hopen u graag (terug) te zien in één van onze accommodaties of activiteiten in de wijk.

AGENDA ACTUEEL:
                            
25 maart            14.00-17.00 uur    Bingo, Buurthuis
01 april              09.45-11.45 uur    P.C.O.B., Buurthuis
22 april              14.00-17.00 uur    Bingo, Buurthuis
25 april              22.00-uiterlijk 07.00 Konings-nacht-feest, JAP
29 april              14.00-15.30 uur    Vakantiebesteding, gr. 1 t/m 8, Buurthuis
08 mei                14.00-15.30 uur    Bloemschikken, vakantiebesteding, gr.1 t/m 8, Buurthuis


Ook in het pasjaar 2014 krijgen deelnemers eenmalig 25 euro Rotterdampaskorting bij alle activiteiten hoger dan 100 euro per cursus!
 
             
  

                        BUURTHUIS PERNIS IS VANAF HEDEN OOK TE VINDEN OP FACEBOOK, TWITTER en PERNISONLINE.NL